Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Ylapboitoa

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thể loại tiên hiệp kiếm hiệp tu chân trọng sinh dị giới....Hắn bị mọi người vứt bỏ không ai tiếp nhận hắn nào là thiên địa vứt bỏ hắn,còn có tam giới cũng vứt bỏ hắn...Nhưng duy nhất chỉ có Đại Đạo là vẫn tiếp nhận hắnCũng từ đó mà
17 chương

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả