Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Tội Hóa

Ta Vì Tiên Quân Gieo Tình Cổ

Văn ánLuyên Chu Huyền một thân một mình tiến vào Trung Nguyên tham gia Chân Vương Pháp Hội Vì là Hộ pháp của Nam Chiếu Ngũ Tiên Giáo gặp đủ các loại bài xích kì thị cũng may hắn có thể bình tĩnh đối phó.Thế nhưng khi nhìn thấy thanh
52 chương

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả