Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả M.E_

Võ Lâm Dị Giới

Ngũ Giới đại lục là một đại lục được xây dựng trên kết cấu NHÂN DỊ TIÊN MA THẦN cũng đồng nghĩa có thế lực tồn tại song song với nhau thế lực này không thể đi qua với nhau chỉ khi thông qua thông đạo xuyên không hay còn
7 chương
Ma Đế

Thiên đình ngăn cản kẻ tu đạo tu chân hay tu ma đều nghịch mệnh trời Nhân giới hỗn loạn kẻ tu chân và tu ma đối đầu lẫn nhau chỉ để bước đến cửa thiên đình Một kẻ tu ma Lục Vân sẽ ra sao trước hàng ngàn cao
4 chương

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả