Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Lê Thanh Lâm

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Muốn có phiên lưu Muốn thử tài tranh đấu???Quần hùng tụ hội hàng trăm vị anh hùng kiệt xuất mỹ nahan tề tựu...Một phen bá nghiệp vạn dặm chiến trường thây khô chất đống huyết lệ thành dòng...Những âm mưu quỷ kể binh pháp so tài,....tất cả đều chỉ muốn
104 chương

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả