Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Kẹo Chuối

Vô Thượng Niết Bàn

Thể loại Tiên Hiệp Giảo Hoạt Huyễn Tưởng Tu Tiên Phàm Nhân Ngôi Thứ NhấtCảnh giới trong truyện:Linh Sĩ Linh Sư Linh Đan Linh Anh chia làm sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ)Hóa Thần Chân Thần Thượng Thần chia làm hạ giai trung giai và thượng giai)Chân Tiên Kim
184 chương

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả